Shri Ram Mandir Raipur

0

“भए प्रगट, कृपाला दीनदयाला,
कौसल्या हितकारी।
हरषित महतारी, मुनि मन हारी
अद्भुत रूप बिचारी॥
लोचन अभिरामा, तनु घनस्यामा,
निज आयुध भुजचारी।
भूषन बनमाला, नयन बिसाला
सोभासिंधु खरारी”।।
Leave A Reply

*